Общинският съвет гласува нова транспортна схема за пътуващите деца и ученици

През новата учебна година 721 деца и ученици от община Севлиево и съседни общини ще пътуват до детска градина или училище. От тях 477 ще пътуват с предоставените от МОН на Община Севлиево шест моторни превозни средства, а други пет са собственост на СУ „Васил Левски“, ОУ „Стефан Пешев“, ПГ „Марин Попов“ и ПГТМ – село Градница. Останалите 244 пътуващи деца и ученици ще ползват общинската транспортна схема и специализиран превоз.
Средствата за организиране на транспорта се предоставят на общините и се разходват, съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
Предложената транспортна схема за маршрутите и броят на пътуващите деца и ученици на територията на община Севлиево е съобразена с наличните училищни автобуси, с общинската транспортна схема и специализирания транспорт. Предложението обхваща всички пътуващи деца и ученици, които подлежат на задължителна подготовка или обучение от населено място, в което няма детска градина или училище.
Превозването на учениците с училищни автобуси ще се извършва по часови график, съобразен със седмичното разписание в учебните заведения, предложен от директорите на училища и одобрен от кмета на Община Севлиево. Пътуващите ученици с обществен превоз ползват часовия график на маршрутните разписания от общинската транспортна схема.

Сподели: