Обявиха режим на водата за Севлиево и селата

ВиК-Габрово обяви режим на водата заради силното засушаване и намалелия дебит на водоизточниците. Режимът за град Севлиево и селата от общината е следният:

За селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево,  Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево, вода ще се подава през ден от 17.00 часа до 8.00 часа на следващия ден.

За селата, водоснабдявани от етернитовия водопровод: Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и Буря, вода ще се подава 2 пъти в седмицата – вторник и събота.

За Севлиево: вечер от 22,30 часа до 5,00 часа, налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване.

От Дружеството си запазват правото да променят и отменят режима на водоподаване, съобразно  промяната в климатичните условия.

Сподели: