Около 80 деца от областта не ходят на училище, глобите не помагат

Снимка: pixabay.com

669 деца от област Габрово не учат и не посещават детска градина. 590 от тях са в чужбина. Това стана ясно по време на среща на Областния управител Невена Петкова с членовете на Областния координационен център, създаден във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Директорите на учебни заведения  са изпратили до кметовете 158 писма във връзка с констатирани нарушения, за да бъдат наложени административни наказания. Според представителите на общините обаче, тази мярка е твърде крайна и за предпочитане е индивидуалният подход за работа. Нужни са повече грижи за задържане на децата в училище и разговори с родителите, насочване към правна, социална или психологическа помощ, вместо налагане на глоби. От РЗИ – Габрово споделят, че се правят проверки по отношение издадените медицински бележки за отсъствия и има добра комуникация с лекарите от областта.

Обсъдена беше и работата с внедрената вече Информационна система за работа по механизма /ИСРМ/, която по думите на представителя на РУО – Габрово е изключително динамична и всеки ден броят на децата и учениците, които попадат в обхвата й се променя.

Още по темата:

Сподели: