ОП „Гори и земи“ с акция за опазване на дърветата в Севлиево

Преждевременното изсъхване на листата на кестените се държи не на горещините и дъждовете, а на вредител – Cameraria ohridella, придобил известност като кестенов моцел.

С цел превенция и ограничаване на популацията, служителите на ОП „Гори и земи“, заедно с отдел „Екология“ на Община Севлиево заложиха делтавидни феромонови уловки с диспенсер за Cameraria ohridella.

Мярката е мониторингова и ще установи появата на второ или трето поколение на вредителя, като едновременно с това играе и роля на редуктор на популационната му численост.

Крайната мярка в борбата с Cameraria ohridell е третирането с инсектицид.

Сподели: