Организират се игри за деца и родители в парк „Казармите“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Клуб на родителя към нея организират за пореден път игри на открито в парк „Казармите“ под надслов „Мама, татко и аз”.

Мероприятието цели да провокира родителите да се ангажират в дейности за осмисляне свободното време на своите деца. Изграждането на екип, състезателен дух и чувството от победата вдъхновява децата. Мероприятието ще припомни колко е важно сплотеното семейство, което ти дава подкрепа, както на арената на игрите, така и в живота. Обединяването на всички членове в името на победата от играта сплотява и носи радост на най-малките, които се съревновават със свои връстници, но не сами, а със своите родители.

Игрите са подходящи за прилагане от семействата по време на разходка.

Заповядайте на 22 юли /събота/ от 10.30 часа в парк „Казармите”, за да се забавлявате заедно деца и родители. Очакват ви много игри, хубави емоции и награди!

Записване за участие: на телефон 0884 385 670 или на място от 10.00 до 10.30 ч. в деня на мероприятието.

При дъждовно време мероприятието ще се проведе в Спортна зала „Дан Колов”.

Мероприятието е в изпълнение на дейностите от програмата за 2017 г. на Клуба на родителя, помощен орган на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево.

Сподели: