„Откъсват“ габровските села от водопровода на Севлиево до края на годината

Реконструкция на довеждащия водопровод до пречиствателна станция „Стоките“

Осигурено е финансирането за довършване реконструкцията на водопровод, който ще захранва с вода 14 габровски села по направлението Габрово – Севлиево и ще облекчи Севлиево в периодите на продължително засушаване.

Парите, 900 хил. лева, са отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Освен квартал Войново и селата Поповци, Рачевци, Гергини, Янковци, Стоевци, Михайловци, Райновци, Новаковци, Враниловци, Драгановци, Смиловци, Драгиевци, Гъбене, и махалите Николчевци и Бошковци ще получават вода от язовир „Христо Смирненски. Досега те се захранваха от силно амортизиран и с нисък дебит и водопровода от Стоките.

С допълнителните 900 000 лева, ще да продължи строителството, което трябва да завърши до края на годината. Кметът на Габрово Таня Христова заяви, че средствата осигуряват почти 100% от необходимия ресурс и подчерта ролята на проекта в подкрепа на Севлиево.

Сподели: