Отпускат още евросредства в подкрепа на фирмите в условията на COVID 19

Още европейски средства под формата на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат отпуснати в подкрепа на микро, малки и средни предприятия за адаптиране и преодоляване на последствията от пандемията. Двете процедури, по които ще могат да кандидатстват фирмите, са по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и ще стартират през последното тримесечие на тази година.

Очакваният бюджет на всяка от тях е над 78 млн. лв., съобщават от Областнен информационен център-Габрово.

По процедурата „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ могат да подават проектни предложения микро, малки и средни предприятия, които имат поне една приключена финансова година и са извършвали стопанска дейност през нея. Минималният размер на помощта е 3 000 лв., а максималният – 15 000 лв. за микро, 30 000 за малки и 75 000 лв. за средни предприятия. Дейностите, които ще получат финансово подпомагане, са свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, адаптиране на процесите и организацията на работа във фирмите в условията на пандемия.

Малки предприятия с минимум две приключени финансови години, оборот над 500 000 лв. за 2019 г. и поне 20% спад в постъпленията, могат да кандидатстват по процедурата „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. По нея ще бъдат финансирани дейности, свързани с покриване на текущи оперативни разходи на фирмите – суровини, материали и консумативи, персонал, режийни и др. Максималният размер на помощта за едно предприятие е 50 000 лв.

До момента 234 фирми от Габровска област са сключили договори и са получили финансиране в размер общо на 2 054 230.15 лв. по процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 48 от бенефициентите са на територията на община Севлиево.

Местният бизнес може да се обръща към Областния информационен център-Габрово на място в офиса в град Габрово с адрес пл. „Възраждане“3 или на тел. 066 807 222. Услугите на центъра са безплатни.

Още по темата:

Сподели: