Още две севлиевски семейства ще получат финансиране за ин витро процедури

Община Севлиево подпомага финансово семейства и лица с репродуктивни проблеми за девета поредна година. В бюджета на Общината за 2022 г. са предвидени 20 000 лв. за тази цел през годината.
В края на месец март 2022 г. Комисията обяви прием на заявления от 01.04.2022 г. През месеците май и юни бяха одобрени седем двойки, които бяха подпомогнати с по 2 000 лв.
За времето от 1 юли 2022 г. до момента са подали заявления две двойки, чиито документи бяха разгледани на заседание на Комисията на 19 септември 2022 г. и бяха оценени, съгласно критериите, заложени в Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево.
Предвид наличния финансов ресурс, бе взето решение те да бъдат подпомогнати с по 2 000 лв.

Сподели: