Повече средства за „Култура“ от общинския бюджет, за първи път ще се финансират и читалищата

В бюджета на Община Севлиево за 2017 година са предвидени 1 960 892 лв. за сектор „Култура“ и те са с 440 000 лв., повече спрямо 2016 г. С част от тези средства за първи път ще бъде подпомогната и читалищната дейност. За целта всички читалища са предоставили годишната си програма, в която са залегнали приоритетните им цели и задачи, чието изпълнение ще засили ролята им на традиционни културни и образователни средища. Предложените конкретни мероприятия са включени в календарния план на културните изяви в община Севлиево за 2017 г.

Сподели: