Потенциално опасни са 21 язовира в севлиевско

Най-много, 21 потенциално опасни язовира има на територията на община Севлиево. Почти две трети от язовирите в областта, общо 33, попадат в тази категория. Междуведомствена комисия, назначена от областния управител, извърши проверка на 52 язовира, 33 от тях са класифицирани като първа степен на потенциална опасност – от тях 21 са в община Севлиево, 6 са в община Габрово, 5  са в община Дряново, и 1 в община Трявна.

13 язовира са класифицирани във втора, значителна степен на потенциална опасност и 6 в трета ниска степен.

Комисията е прегледала класификацията и за 21 язовира, които не подлежат на контрол  по реда на този закон. За техническата изправност и безопасната експлоатация на тези язовири отговарят съответните собствениците.

Сподели: