По-високи заплати за младите учители, работещи в отдалечени селища

Училищата и детските градини в малките и отдалечени населени места ще бъдат финансирани допълнително. Ще се насърчават и специалностите, в които се очаква да има недостиг на пазара на труда. Повече средства са предвидени и за местата, в които се обучават повече деца от уязвими групи.

Това предвиждат промени в наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното и предучилищното образование. Те са предложени за обществено обсъждане и са качени на сайта на образователното ведомство. Целта на промените е да се мотивират младите хора да преподават в по-отдалечените населени места, което да осигури равен достъп до образование на децата, коментира просветният министър Красимир Вълчев. „Допълнителните средства ще зависят от отдалечеността от най-големите градове, градовете с население над 150 000 души, от отдалечеността от общинския център и от големината на общината“, обясни той. Така например, ако първокласниците са 24 деца и наредбата задължава да се формира една паралелка, те ще могат да формират две паралелки или да работят в една паралелка с две групи.

Допълнителни пари ще има и за специалностите от професионалното образование, в които се очаква да има недостиг на пазара на труда. „Това са най-общо специалности, по които броят на заетите, които очакваме да се пенсионират следващите пет години, е поне два пъти по-висок от броя на учениците, които се обучават в момента“, посочи Вълчев. Това са 55 специалности в 12 професионални направления, сред които транспорт, машиностроене, електротехника, енергетика, строителство, хранителни технологии и други.

Още по темата:

Сподели: