По проект DIGITTRAIN на „Еразъм +“ ще се обучават ученици от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“

По нов проект „Иновации и ИТ технологии – успешен старт в кариерата и стъпка към дигитална Европа“, по програма „Еразъм +“, ще работят в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“. Ученици от Севлиевската професионална гимназия ще имат възможността да проведат двуседмичното си практическо обучение през лятото в Плимут, Англия. Заедно с тях на стаж ще са и възпитаници на Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Ст. Загора и Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – Плевен.

В проекта могат да участват ученици в 10 и 11 клас, които изучават „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“, „Системно програмиране“ и „Микропроцесорна техника“, със среден успех от 2016/2017 учебна година най-малко много добър 4.50. Упехът им по специалните предмети от задължителната професионална подготовка трябва да е над добър 4.00. Учениците трябва да владеят и английски език – ниво В1, да са с добри комуникационни умения и готовност за работа в екип, което ще бъде проверено с психологически тест.

Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо, разработка, свързана с темата на проекта (проект, презентация, доклад, плакат, макет), формуляр за кандидатстване и заявление за съгласие на родител/настойник. Подборът включва представяне на всяка разработка, кратка обосновка на мотивацията за участие в проекта, писмен тест по английски език и устно събеседване за проверка на знанията, присъствие и добри резултати от проведената предварителна подготовка – курс по комуникативен и технически английски език.

Практиката ще се осъществи в реални условия в дигиталната агенция „Тотал Иновейшън ЕС“, специализирана в разработването на цялостни бранд стратегии, технологични приложения, уеб сайтове за ефективно онлайн присъствие. Учениците ще пътуват на две групи, като първата ще е в Плимут от 14 до 29 юли т.г., а втората група от 28 юли до 12 август т.г., като ще бъдат настанени в приемни английски семейства.

Учениците ще бъдат въведени в: дигиталния маркетинг и иновации в бранд стратегиите; изграждане на цялостна стратегия за SEO оптимизацията за търсачки; създаване на профили в социални медии; работа с аналитичните данни на сайт и създаване на аналитичен доклад (Google Analytics); инсталация на система за управление на съдържанието WordPress; тестване на дигитална сигурност и онлайн идентичност; работа с техники за онлайн продажби и разплащания; провеждане на уебсайт одити; разбиране и създаване на потребителско изживяване (UXDesign). След приключването на практиката всеки от учениците ще получи сертификат за успешно преминала практика, референция от Тотал Иновейшън и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи придобита професионална квалификация.

Още по темата:

Сподели: