Предприемат се мерки за преустановяване отглеждането на домашни прасета в община Севлиево

В сградата на Община Севлиево днес се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия във връзка с усложнената обстановка в региона заради болестта африканска чума по свинете. На заседанието присъстваха и кметовете на населените места в Община Севлиево. Те бяха отново запознати с решението на Централния епизоотичен съвет и на Областната епизоотична комисия в Габрово, че в радиус от 20-километровата зона около индустриалната ферма „Айви БГ“ ООД, намираща се в местността „Чакала“, Община Севлиево, трябва да се преустанови отглеждането на свине от типа „заден двор“.

Собствениците на домашни прасета имаха възможност до момента доброволно да умъртвят животните си. Срокът за това вече изтече и ще се пристъпи към умъртвяването на животните от компетентните органи. Това са Областната дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбите на закона. Мярката засяга всички собственици на свине от типа „заден двор“ в Община Севлиево, стана ясно по време на заседанието.

„Община Севлиево е изпълнила задълженията си по закон, съгласно решението на епизоотичната комисия. Вече са определени терени в землищата на всяко едно населено място, за загробване след евтаназиране на животните. Местата са утвърдени от Регионалната инспекция по околна среда и води, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната здравна инспекция в Габрово.

Добитото от домашните прасета месо може да се съхранява, но само след термична обработка – поне 30 минути на 70 градуса температура. „Мерки като изсушаване, осоляване, опушване, охлаждане и замразяване на свинското месо не са допустими, защото е възможно вирусът дълго време да оцелее“, обясни кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов. Екипи на ОДБХ  започват проверки, като всички останали живи животни ще бъдат евтаназирани и загробени.

„В случай, че заболяването се появи в област Габрово, Община Севлиево има ангажимент да осигури нужната техника за овладяване на ситуацията. Важно е обаче всички да разберат, че проблемът е много сериозен и ще има последствия за всички ни“, обясни бе д-р Иванов. По думите му ситуацията в Община Севлиево е притеснителна заради голямата популация на диви свине.

„Борбата със заболяването ще коства много разходки на всички, трябва да се предприемат и непопулярни мерки, насочени както към домашните, така и към дивите свине“, обясни д-р Васил Петров от отдел „Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция за безопасност на храните в Габрово. „Ако трябва да сме реалисти, то няма начин да ни подмине заболяването – независимо дали ще бъде с питомни животни или с диви. Трябва да свикнем да живеем с това заболяване и колкото по-организирани и съвестни сме, толкова по-кратък ще бъде периодът за тези мерки“, обясни пред кметовете д-р Петров. Той добави, че целта на предприетите мерки в регионален план е да се запази индустриалната ферма, намираща се в Община Севлиево. Общата цел на мерките в страната е да се съхрани свиневъдството като отрасъл.

Сподели: