Преработващата промишленост продължава да определя икономическия облик на областта

pixabay.com

В „Преработващата промишленост“ в областта работят най-много хора на заплата – 49.9б%, или почти от половината заети. За една година в края на юни хората, които работят на трудов договор са намалели с 200, или с 0.4%, но през предходното тримесечие има увеличение със 700 човека, или 1.9%, сочи статистиката. Намаление има на заетите в „Строителство“ , „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“, а най-голямо увеличение – в „Селско, горско и рибно стопанство“, „Операции с недвижими имоти“ и „Професионални дейности и научни изследвания“. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на юни са 39.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие увеличение нима в  „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Култура, спорт и развлечения“. Намаляват работещите в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Още по темата:

Сподели: