Приемат заявления за участие в изборите

Във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. избори за Народно събрание Община Севлиево уведомява, че можете да подавате следните заявления:

1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес: Приложение № 12-НС в срок до 20.03.2021 г.

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия: Приложение № 14-НС в срок до 20.03.2021 г. или до 29.03.2021 г. при условие, че е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

3. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК: Приложение № 10-НС и Приложение № 11-НС.

Заявленията можете да подавате:

Лично в Центъра за административно обслужване от 8,30 ч. до 17,00 ч.

По ел. поща на адрес delovodstvo@sevlievo.bg. Заявленията трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис.

През Портала за електронни административни услуги на интернет страницата на Община Севлиево. Подаването на заявление през портала изисква идентификация посредством един от следните методи: чрез КЕП; чрез oблачен КЕП EvroTrust; чрез oблачен КЕП B-Trust; чрез е-Автентикация; чрез регистрация и верификация в Портала за електронни административни услуги на адрес https://auslugi.com/public/home/sevlievo/index#.

Още по темата:

Сподели: