Библиотеките в Севлиево и Габрово с проекти за закупуването на нови книги

Два проекта от област Габрово са сред одобрените 36 проектни предложения по Програмата. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ получава 25 000 лв. финансова подкрепа при обновяване на фондовете с книги и други информационни източници, а Градска библиотека – Севлиево финансиране от 11 995,92 лв.

Общата стойност на финансираните 36 проекта е в размер на 714 385 лв. В същия ден Министерството на културата обяви втора конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ 2020 г.  Общата сума на конкурсната сесия е в размер на 1 284 млн. лв.                 

Право на участие в конкурса за финансова подкрепа съгласно правилата, утвърдени от министъра на културата със заповед № РД09-395/02.07.2020 г., имат библиотеките към народните читалища по смисъла на Закона за обществените библиотеки.

Проектите се подават в Министерството на културата с краен срок 30 дни от датата на обявяване на конкурсната сесия на сайта на Министерството на културата.

 

Сподели: