„Програмата „Дойдох. Видях. Избрах!“ продължава и сред по-малките ученици

Програмата за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците, реализирана през изминалата учебна година с ученици от 7 и 10 клас от  Севлиево и Габрово през настоящата година ще разшири обхвата си в две възрастови групи. Първа възрастова група включва ученици в 6 – 7 клас, а втора – в 10 и 11 клас. Близо 1700  ученика от първата възрастова група до сега имаха възможност да добият впечатления от посещения на място в здравни институции, пожарна, полиция, НАП – Габрово, музеи и фирми. Предстои големите ученици също да се включат в програмата съобразно техните интереси като посетят различни фирми от региона.

Програмата за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците, разработена от Областна администрация и Регионално управление на образованието, е насочена с дейности визирани в Наредбата за приобщаващо образование. Измененията в наредбата са от декември 2018 г, приети с Постановление на Министерски съвет. Тези изменения бяха обсъдени на среща на областния управител Невена Петкова и началника на Регионалното управление на образованието Георги Маринов с представители на общините от региона. „Програмата „Дойдох. Видях. Избрах!“ беше разработена съобразно нуждата от кадри в различни направления“ – поясни Невена Петкова и изрази надежда, че изпълнението на тази наредба ще обедини общини, училища, стопански организации, така че да има действително разнообразни дейности по интереси за учениците, но съобразени с развитието на региона ни. Тя отчете програмата като  добра основа, и за общините, които според влезлите промени в Наредбата ще осъществяват обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, ще могат да надграждат или променят в зависимост от това какъв резултат искат да постигнат. Област Габрово е добър пример, работещ модел, който през месец февруари ще бъде представен на национално ниво пред образователни институции в Габрово.

Още по темата:

Сподели: