Прокурорска подкрепа за Гешев в два от пет съдебни окръга в рамките на АС Велико Търново

bnr.bg

90 прокурори, следователи и съдебни служители от Апелативната, Окръжната и Районната прокуратура във Велико Търново, както и от Окръжната и Районната прокуратури в Ловеч са подкрепили предложението от Прокурорската Колегия на ВСС за кандидатура на Иван Гешев за главен прокурор на Република България.” Номинацията на заместника на главния прокурор във ВКП за главен прокурор представлява положителна практика в управлението, която осигурява приемственост и стабилност” се казва в тяхното становище, публикувано в официалната страница на Великотърновската апелативна прокуратура. Пред Великотърновски апелативен съд се обжалват актове, постановени от окръжните съдилища от неговия съдебен район – Великотърновски окръжен съд, Русенски окръжен съд , Плевенски окръжен съд, Габровски окръжен съд и Ловешки окръжен съд. Апелативният съд ръководи и контролира дейността на окръжните съдилища от своя съдебен район. ” Считаме, че обществената дискусия следва да се фокусира върху концепцията на кандидата за развитието на Прокуратурата, която предстои да бъде оповестена, и се проведе по начин, осигуряващ независимостта на съдебната власт и спазването на закона” заявяват още прокурорите от Ловеч и Велико Търново. Колегите им от Русе, Плевен и Габрово не присъстват с подписи под това становище.

Сподели: