Ремонтите на улици и тротоари, които Община Севлиево не приема, ще бъдат повторени за сметка на фирмите – изпълнители

По време на редовната сесия на Общинския съвет кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов поясни реда, при който се възлагат ремонтните дейности за улиците и тротоарите на територията на Общината.

За всеки договор се пуска заповед на кмета на Общината за възлагане на инвеститорски контрол на служител от общинската администрация. Инвеститорският контрол се задължава да дава необходимите указания за изпълнението и качеството на работата по договора; подписва документи, свързани с изпълнението на договора и контролира качеството на извършените работи. При некачествено извършени строително-монтажни работи, недостатъците на които не могат да се отстранят или са извършени с некачествени материали, същите не се заплащат.

Що се касае до текущия ремонт в общината след зимата, д-р Иван Иванов каза, че ремонтът не е приет и фирмите за своя сметка ще го възстановят.

Сподели: