Румънска МИГ търси партньори

Местна инициативна група „Напока Поролисум“ от Румъния търси български партньори за участие в съвместен проект по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС.

Водещ партньор по проекта „Биологично и семейно земеделие“ ще бъде Университетът по селскостопански науки и ветеринарна медицина в гр. Клуж,в сътрудничество с Аграрния университет в Пловдив.

Целта на проекта е да подпомогне устойчивото развитие на биологичното и семейно земеделие в Европа. По проекта ще се финансират обстойни социалноикономически анализи на развитието на селскостопанския сектор в отделните страни от ЕС, ще се идентифицират добри практики и работещи модели за развитие на семейните ферми и биологичното производство, ще се осигури обучение и изпълнение на пилотни проекти.

Участващите МИГ ще бъдат включени във всички дейности по проекта с фокус върху информирането и обучението на земеделските  производители. Бюджетът на проекта е до 4.5 млн. евро.

Подробности за процедурата по програма „Хоризонт 2020“:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-09-2017.html

Желаещите да се включат в проекта да се обърнат към отговорните служители на МИГ „Напока Поролисум“: deacmihai.pfa@gmail.com или ddezmirean@usamvcluj.ro.

Още по темата:

Сподели: