Севлиевска фирма с жест към социалните услуги в Габрово

2000 кебапчета e дарил Месокомбинат Севлиево 1929 ООД за нуждите на социалните услуги в община Габрово.

Те ще бъдат разпределени между потребителите на кризисната социална кухня, домашния социален патронаж, центровете за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в кв. Борово и кв. Трендафил, центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, центъра за настаняване на деца и младежи с потребност от постоянна медицинска грижа в кв. Велчевци и дома за пълнолетни лица с физически увреждания в кв. Маркотея, информират от Община Габрово и благодарят на управителя на фирмата София Младенова за добрия жест.

Сподели: