Спешни мерки срещу разпространението на Африканската чума по свинете

С цел превенция на проникване и разпространение на болестта Африканската чума по свинете /АЧС/, стопанисващите дивеча в държавните ловностопански райони и държавните дивечовъдни участъци в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово е необходимо да предприемат следните мерки за биосигурност:

І. Да се установят пропускателни зони за достъп в държавните ловностопански райони и държавните дивечовъдни участъци, като техният брой се редуцира оптимално. Тези зони да имат обособен вход, оборудван с дезинфекционни площадки за превозни средства и хора.
• Дезинфекционната площадка за транспортни средства трябва да е с дължина не по-малко от 7 м. и с дълбочина на ваната не по-малко от 0,30 м.
• Дезинфекционната площадка за хора, трябва да се състои от дезинфекционна пътека не по-малка от 0,80 м.

ІІ. При невъзможност за изграждане на дезинфекционни площадки в пропускателните зони, за извършване на ръчна дезинфекция на превозните средства, да се осигурят и необходим брой гръбни пръскачки. Служителите, които ще боравят с дезинфекционните средства е необходимо да бъдат обучени лица, преминали медицински преглед и имащи разрешение от лекар.

ІІІ. За определяне на вида и концентрацията на дезинфекционните средства, които ще се използват, да се обърнат към официалните ветеринарни лекари към Областните агенции по безопасност на храните.

ІV. Пред ловните бази трябва да бъдат поставени вани, заредени с подходящ препарат за дезинфекция обувките на ловците.

Сподели: