Съобщение за плащане на сметки за вода към „Бяла“ ЕООД

„Бяла“ ЕООД град Севлиево уведомява абонати с неплатени сметки за вода, канал, пречистване към 31.12.2018 г., че могат да платят дължимите суми в офисите на Изипей и Български пощи от 2-ро до 25-то число на всеки текущ месец.

Информация за задължения към Дружеството може да се получи на тел. 0884 389598 или в сградата на „Бяла“ ЕООД, ул. „Никола Петков“ №6, ет.3.

За неплатилите дължимите суми ще се пристъпи към събиране на вземането по съдебен ред, при което абонатите ще бъдат обременени с допълнителни такси, лихви и разноски.

Сподели: