С близо 100 000 лв. преобразяват втория етаж от Дневния център за деца и младежи с увреждания

Започва ремонт, обзавеждане и оборудване на втория етаж в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ по проект на Община Севлиево за 99 882.50 лв.

„Основната цел е да се подобри материалната база за предоставяне на целодневни, полудневни и почасови услуги за деца с увреждания.  С дейностите, които ще се извършат, ще бъде подобрен достъпът на децата с увреждания и техните семейства до комплексни, интегрирани и гъвкави социални услуги“, сподели ръководителят на проекта инж. Мирослав Митев пред медии днес.

На 2-ия етаж от сградата ще се обособят и обзаведат зали за групова работа, кабинети за индивидуална работа, санитарни помещения и фоайе.

Дейността предвижда да се изградят стени от гипсо-картон, да се поставят нови алуминиеви врати, окачени тавани с вградени осветителни тела и два санитарни везела. Ще се изградят осветителна, отоплителна и ВиК инсталации. За нуждите на потребители ще бъде доставено специализирано оборудване, офис оборудване и климатици.

„Важно е родителите да подкрепят децата и да излязат на светло“, каза директорът на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ Пенка Гоева. Тя посъветва родителите да не се притесняват от състоянието на своите деца, защото „много отдавна отминаха тези години, в които се държаха децата с увреждания в страни и родителите се притесняваха да ги извеждат“.

По данни на Дирекция ,.Социално подпомагане“ децата с увреждания на територията на община Севлиево от 0 до 18 години са, както следва: деца с физически увреждания – 21, деца с множествени увреждания – 89, деца с умствена изостаналост – 7, деца с психични заболявания/ разстройства – 9. Тези данни отразяват само броя на децата с решения на ТЕЛК, регистрирани в ДСП. Може да се предположи, че реалният брой на децата с увреждания е по-висок, тъй като част от родителите не пристъпват към освидетелстване на децата, особено през първите години от живота им.

Основните групи, към които е насочен проекта са:

Деца с увреждания и проблеми в развитието от 0 до 7 год. и техните семейства;

Децата с увреждания и проблеми в развитието от 8 до 18 год. и техните семейства

Крайни бенефициенти са:

10-12 деца на 6-7 години, ползващи услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“

35- 40 деца на възраст 0- 7 години и техните семейства, ползващи услугата „Ранна интервенция на уврежданията“

20-30 деца и младежи, ползващи целодневна и полудневна форма на грижа, както и почасови услуги в ДЦЦМУ, както и техните семейства.

С новата организация в Центъра на първия етаж от сградата ще се предоставят само услуги по Ранна интервенция на уврежданията. Промените ще доведат до повишаване интензитета на работа с децата, ще създадат възможност за провеждане на групова работа с родители и деца по едно и също време, ще подобрят условията на труд и като цяло качеството на предоставяните услуги.

 

Сподели: