С нова миячна машина мият улиците на Севлиево

След като закупи нова миячна машина, Община Севлиево актуализира графика за миенето на уличната мрежа, площадите, алеите и парковите пространства на територията на града и населените места в общината. В изпълнение на дейността е включена и старата машина, за да се намали до минимум наличието на прах във въздуха, съобщават от Общината.
Новата машина е Марка MAN, модел TGM, като е снабдена с 8 000-литрова цистерна с маркуч с ръчна макара с дължина от 15 м. (за измиване и поливане), както и с монтирани дюзи за измиване на базовия автомобил.
Новата техника вече допринеся за по–ефективното изпълнение на задълженията на общината, разписани в Закон за управление на отпадъците – да поддържа чистота на териториите за обществено ползване.

Сподели: