С решение на ОБС: Детската школа по изкуствата ще ползва безвъзмездно помещенията си

“Детската школа по изкуствата” към Народно читалище „Развитие – 1870“ – гр. Севлиево нееднократно е печелила редица отличия в конкурси в цялата страна и е ключово звено за развитието на младите хора на територията на общината. Все повече деца и младежи проявяват интерес към заниманията в школата. Това наложи и разширявмане на базата.
С цел осигуряване на необходими площи за осъществяване дейността на “Детска школа по изкуствата” към Народно читалище „Развитие – 1870“ – гр. Севлиево, кметът на Община Севлево д-р Иван Иванов предложи да бъде сключен договор между Община Севлиево и читалището като се учреди безвъзмездно право на ползване на шест кабинета и допълнителни санитарни помещения.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, Преходните и заключителните разпоредби към Закона за народните читалища, Общинският съвет – Севлиево допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска обственост през 2020 г.

 

Сподели: