Три работни места по програмата за заетост в Севлиево

Снимка: Pixabay.com

Две работни места на пълен работен ден и едно  на непълен работен ден ще бъдат осигурени до края на годината по програмата за заетост в региона. Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост на област Габрово за 2020 година. Това стана на неприсъствено заседание, по време на което се прие и методиката за оценка на подадените проектни предложения с разпределение на финансови средства по общини. Общият ресурс за област Габрово, определен от Министерство на труда и социалната политика, е 36 856 лв. Финансовия принос от страна на общините е 940 лв. Програмата обхваща 4-месечен период – от 03 август до 03 декември 2020 г. Чрез тази регионална програма ще се осигури временна заетост за 14 лица от приоритетните групи, определени в Националния план за действие по заетостта. За община Габрово са 4 работни места на пълен работен ден в града; за община  Дряново – 2 на пълен работен ден и 1 на непълен работен ден в град Дряново; за община Трявна – 4 на непълен работен ден в 3 населени места: Трявна, Плачковци и Радевци.

Разпределението по усреднени стойности за Севлиево е в размер на 8 864 лв., за Габрово – 13 257 лв.; Дряново – 7 744 лв.; Трявна – 6 991 лв.

Още по темата:

Сподели: