Увеличение на минималните заплати от 760 лв. за учителите, до 950 лв. за директорите

От 660 на 760 лв. скача минималната основна заплата на учителите от следващата учебна година. Това става ясно от проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за нормиране и заплащане на труда. Документът е изготвен във връзка с предвиденото увеличение на минималните основни работни заплати на педагогическите специалисти с 15% от 1 септември тази година.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обясни, че 760 лв. ще е само базовото възнаграждение, като педагогическите специалисти могат да получат и допълнително, ако например са класни ръководители или пък работят с деца със специални образователни потребности.

760 лв. ще бъде и базисната заплата за възпитатели, логопеди, педагогически съветници, хореографи, треньори по спорт, рехабилитатори на слуха и говора и ръководители на направление „Информационни комуникационни технологии“. Основните възнаграждения за старшите педагози и възпитатели пък скачат от 688 лв. на 792 лв.

При главните учители увеличението е със 110 лв. – до 836 лв. Новата основна минимална заплата при заместник-директорите се променя от 770 на 887 лв., а при директорите – от 825 на 950 лв. Тази стъпка е част от реализирането на обещанието, заложено в управленската програма на правителството, която предвижда двойно увеличение на учителските заплати до края на мандата.

Новият документ предвижда и два вида нови допълнителни трудови възнаграждения. Те ще са предназначени за педагозите, които участват в екипите за съвместна работа на институциите, насочена към обхвата и задържането на хлапетата и децата в образователната система, както и за учителите, които провеждат допълнително обучение на ученици, които изостават с учебния материал или не владеят добре български език. От мотивите към проекта става ясно, че промените са обсъдени и одобрени от социалните партньори в отрасловия съвет на тристранното сътрудничество.

Източник: www.monitor.bg

Още по темата:

Сподели: