Удължават срока на протоколите за лекарства, които изтичат след 22 ноември

Pixabay.com

Служебно се удължава срокът на валидност на протоколите за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, които изтичат на 22.11.2021 г. или след тази дата. Срокът на валидност се удължава за времето, през което е спрян плановият прием в болниците със заповед на Министъра на здравеопазването. Удълженият срок ще бъде отразен в информационната система на НЗОК и няма да се презаверяват хартиените протоколи. Това служебно удължаване не се отнася за протоколите за лечение на Хроничен вирусен хепатит С, Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст и Бронхопулмонална дисплазия, тъй като те са за еднократно лечение с определена продължителност или за конкретни периоди.

Протоколите, чиято валидност е изтекла преди 22.11.2021 г.  се подновяват по обичайния ред. Те няма да се удължават служебно.

Утвърдените „Условия  и ред за служебно удължаване срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение“ са публикувани на официалния сайт на НЗОК, в рубриката „Актуално COVID-19“. Действието на тези условия ще бъде продължено автоматично, ако Министърът на здравеопазването удължи срока за преустановяване на плановия прием в болниците.

Още по темата:

Сподели: