Участието на доброволци във формированията за защита при бедствия занапред ще се финансира с 400 лв.

Доброволци от формированието за защита при бедствия към община Севлиево.

Добра е оценката за област Габрово, в която са попълнени бройките за доброволци, всички те са преминали обучение, има налична техника и екипировка. Това е предпоставка, за да се изпълни целта на формированията, а именно да се повиши възможността за реакция при възникване на кризисна ситуация. Новостите, които предстоят от следващата година са свързани с осигуряване на средства по бюджет на общините. Въвежда се нов стандарт за “участие в обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия” в размер на 400 лв., ежегодно на доброволец. Това стана ясно по време на заседание на Областният съвет за намаляване риска от бедствия с участието на представители на Главна дирекция „ПБЗН“ .

Като добри примери бяха посочени предвиждане на средства от общинските бюджети за поддържане и експлоатация на техниката. Коментирани бяха възможностите за обучения на доброволците, като членовете на съвета отправиха предложения да се даде възможност те да стават по места от съответния лицензиран обучител. Предстои кампания за популяризиране на добровлоческите формирования от известни в страната личности.

След като се запознаха с основните насоки по Националната стратегия членовете на Областния съвет за намаляване риска от бедствия приеха обща рамка за разработване на областния план за защита при бедствия.

 

Сподели: