Ученици от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ ще участват в проект на ИМКА

Ученици от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ ще участват в проекта „Другите часове“ на Сдружение „ИМКА“ Габрово, който се осъществява благодарение на социално отговорната инициатива на Лидл България: „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Целта е да се внесе позитивна и качествена промяна в ученическите общности на 4 училища в две от общините на Габровска област – Габрово и Севлиево, чрез овластяване и насърчаване на младежкото участие.

Проектът е на стойност 9000 лева и ще осигури директно включване на 1000 ученици от три гимназии в Габрово и ПГМЕТ в Севлиево. Предвижда се осъществяване на поредица от интерактивни часове, инициативи за сплотяване на ученическите екипи на пилотно избраните класове, две двудневни обучения от типа „Връстници обучават /консултират връстници“ и осъществяване на 4 малки инициативи, подготвени от учениците от избраните класове и съобразени с потребностите от промяна в ученическите общности в отделните училища и с възможностите, интересите и желанията на младежите.

Осъществяването на дейностите и инициативите ще спомогне за укрепване на екипния дух в училищните общности и в отделните класове, както и за преодоляване на сравнително слабата ангажираност на част от учениците в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи.

Снимка: Архив

Още по темата:

Сподели: