„Хоталич“ влезе в топ 10 на любимите туристически обекти на българите

Единствената крепост в престижната класация, определена с гласовете на българските туристи е средновековният град и крепост “Хоталич”. Сред останалите класирани обекти са манастири, исторически паркове и музеи.
10-те любими туристически обекта бяха определени с гласуване на страницата на Министерството на туризма. Севлевската крепост се оказа сред първите 4 избора на българите.
В близост до съвременния град Севлиево през средновековието като административен, стопански и духовен център на региона е съществувал средновековният град Хотел. На него е наречена след турското нашествие административната област (нахия) Хоталич. Археологическите проучвания на този голям средновековен град се извършват в продължение на 30 години. Там е съществувала мощна крепост още по времето на Източно Римската империя Византия).
Стратезите й са оценили местоположението като изключително важно за защитата на подстъпите към проходите в централната част на планината Хемус. По-късно през Х век българите изграждат на това място голям град, състоящ се от крепост и подградие с четири квартала.
Крепостта е разположена на площ от 15 декара и от нея са разкрити и проучени стотици метри крепостни стени, пет крепостни порти, отбранителни кули, болярската църква и болярското жилище. Във външния град на площ от около 50 декара са разкрити почти сто жилищни и стопански постройки, три църкви и отбранителни зидове.
От 1994 г. обектът е със статут на паметник на културата с национално значение. А през последните 10 години придоби популярност като открита сцена за фестивали, концерти и исторически възстановки, посещавани от многобройна публика, след като бе възстановена и облагородена със средства по европейските програми.

Сподели: