ХII Национален фестивал на любителските театри за деца „Вълшебникът театър” – Севлиево

Фестивалът се организира от Народно читалище „Развитие-1870” под егидата на Министерство на културата и с подкрепата на Община Севлиево

УСЛОВИЯ:

  1. Право на участие имат любителски драматични и куклени театрални състави, представящи спектакли за деца и ученици.
  2. Фестивалът има конкурсен характер, а спектаклите се оценяват от детско/младежко и от професионално жури.
  3. Участниците се състезават в две групи:
  • І възрастова група – преобладаващ брой участници до 14 години;
  • ІІ възрастова група – преобладаващ брой участници над 14 години.
  1. Участващите състави представят по един спектакъл в рамките на 40-60 минути.
  2. Една организация има право да представи само по 1 спектакъл от всяка възрастова група.
  3. Заявка за участие, списък с име, фамилия и роля на изпълнителите и пълен запис на спектакъла се изпраща до 23 септември на адрес: Народно читалище „Развитие-1870”, ул. „Стефан Пешев” № 20, п.к. 5400 – гр. Севлиево.
  4. Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците.
  5. ЗАБЕЛЕЖКА: При усложнена епидемична обстановка фестивалът се провежда онлайн.

НАГРАДИ:

    КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

*Голяма награда за най-добър спектакъл;

*Специална награда на Община Севлиево;

*Специална награда на Бизнес сдружение „Севлиево 21 век”;

*Награда за най-атрактивен спектакъл;

*Награда на детското/младежкото жури;

*Награда за най-добър спектакъл – І възрастова група;

*Награда за най-добър спектакъл – ІІ възрастова група.

Наградените получават диплом и парична награда.

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:

*Награда за най-добра изпълнителка – І възрастова група;

*Награда за най-добър изпълнител – І възрастова група;

*Награда за поддържаща женска роля – І възрастова група;

*Награда за поддържаща мъжка роля – І възрастова група;

*Награда за най-добра изпълнителка – ІІ възрастова група;

*Награда за най-добър изпълнител – ІІ възрастова група.

*Награда за поддържаща женска роля – ІІ възрастова група;

*Награда за поддържаща мъжка роля – ІІ възрастова група;

Наградените получават диплом и предметна награда.

Допълнителна информация: 0887 777 437 – Десислава Димитрова – организатор при НЧ „Развитие-1870”; Имейл: org.razvitie@abv.bg

Още по темата:

Сподели: