Ще има зъбни протези за всички възрасти, но касата не плаща изработката им

Снимка: pixabay.com

Здравната каса ще заплаща до две дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат с цяла плакова зъбна протеза при обеззъбени лица (съответно по една за горна и долна челюст)  в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години. Дейността може да се ползва при необходимост от всички здравноосигурени лица, независимо от възрастта. Заплащането от здравната каса не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката й.

Секторната рентгенография на зъби и ортопантомографията се заплащат от касата, когато са назначени с направление за медико-диагностична дейност от изпълнител на извънболнична дентална помощ и са извършени в лечебно заведение, подписало договор за това. Такъв договор с РЗОК Габрово е сключила практика на територията на Дряново.

Тази година 94 зъболекари от индивидуални и групови практики ще се грижат за здравноосигурени пациенти от област Габрово по 84 сключени договора с РЗОК.

В община Севлиево с касата ще работят 15 зъболекари.  Касата заплаща напълно или частично 1 преглед /+1 за бременни/  и до три дейности /пломба с амалгама или химичен композит и\или изваждане на зъб, вкл. упойката/ в рамките на календарната година. Няма промени в цената, която доплащат пациентите. За прегледа здравноосигурените доплащат 1,80лв., а за другите две дейности – по 4 лв.., като за всяко посещение при лекаря по дентална медицина се заплаща и потребителска такса, освен ако пациентът не е освободен по закон от нея.

Още по темата:

Сподели: