Ще се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет 2021 г.

Община Севлиево кани местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г.

Очакват се предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения, свързани с Бюджет 2021 г. и инвестиционната програма на Община Севлиево, ще се приемат в „Център за информация и услуги на гражданите” на Община Севлиево и на електронен адрес: sevlievo@sevlievo.bg до 19.01.2021 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18 януари (понеделник)от 17.00 часа в зала 300 на административната сграда на Община Севлиево.

Още по темата:

Сподели: