13 севлиевски села ще бъдат с ново осветление

Община Севлиево е изготвила проект за реконструкция и рехабилитация на уличното осветление и прилежащата към него мрежа в редица населени места в общината. Предвидено е на първия етап да бъде обновено уличното осветление в тринадесет села – Батошево, Бериево, Богатово, Градница, Дамяново, Добромирка, Душево, Кормянско, Крамолин, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Шумата.

Предвидено е да се подменят старите и неефективни осветителни тела с нови енергоспестяващи лампи, както и да се подмени въздушната захранваща мрежа.

Сподели: