Учебни занятия в библиотеката вместо в класната стая

Градска библиотека – Севлиево

Представител на НЧ „Развитие 1870“ – Севлиево е сред новите членове към Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт. На заседание на съвета бяха представени общинските отчети за 2019 г. и плановете за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г. Във всички общини работят различни институции, организации и звена с младите хора. Заложени са много и разнообразни дейности, насочени към младежите, така че да бъдат задоволени техните интереси, потребности, осмисляне на свободното време, професионално ориентиране. Работи се по всички направления заложени в Националната стратегия за младежта, осъществяват се множество културни мероприятия, спортни прояви, утвърждаване на здравословния начин на живот, случват се различни доброволчески кампании.

По време на заседанието беше обсъдено и подписаното споразумение между Министерството на образованието и Министерство на културата за възможността учебни занятия да могат да бъдат провеждани и в библиотеките. Членовете на Областния съвет коментираха и ролята на читалищата в направление „Учене през целия живот“.

Сподели: