ОбС в Севлиево разреши изработването на ПУП за трасето на водоснабдителен довеждащ водопровод

На вчерашното си заседание Общинският съвет в Севлиево разреши изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за преносна мрежа на техническа инфраструктура – трасе на водоснабдителен довеждащ провод и съоръжения към него, и на санитарно-охранителна зона около системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водовземните тела на съществуващите шахтови кладенци за строителството на обект: „Увеличаване капацитета на бункерни помпени станции – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от Напоителна система „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“).

Това са много важни решения, с които се определят подлежащите за отчуждаване имоти за реализирането на проектите, които пряко са свързани с решаването на водния проблем на Севлиево, коментира за sevlievci.com кметът на община Севлиево Иван Иванов.

Още по темата:

Сподели: