Само един стопанин е нарушил заповедта да гледа прасе в двора си след дезинфекция

Контролът на свиневъдни обекти на територията на областта продължава. Извършват се стандартни проверки; проверки на обекти от типа „заден двор“, и проверки за репопулация на обекти тип „заден двор“. За последната седмица от ОДБХ са обходени 39 населени места, проверени 125 обекта, в 1 обект е нарушена забраната в срок от една година да не се отглежда прасе след направена дезинфекция на стопанството. Продължава да е в сила забраната за движение на свине на територията на цялата страна. Продължават и проверките от страна на пътна полиция за нерегламентиран превоз на живи животни.

Сподели: