Всеки трети не ходи на профилактичен преглед, алармират контролните органи

pixabay.com

Тревожен е фактът, че 30 % от работниците не се явяват на профилактични прегледи. Профилактични прегледа са организирани и проведени в 94 фирми. Подлежащи на периодични медицински прегледи се били 5476 работници, обхванати са 3836 работници, или само 70 %.

Данните за анализ на заболеваемостта обхващат 219 фирми от регион Габрово с общ брой на работещите в тях – 14230. Отново с най-голям дял са заболяванията на дихателната система 26%, костно – мускулната система 24 % и нервната система 15 %. Най-честите случаи са свързани с остри инфекции на горните дихателни пътища, острите бронхити, артропатиите, артрозите и спондилопатиите, увреждане на нервни коренчета и плексусиСлучаите на установените новообразувания са около 1 %. В сравнение с 2016 г. са завишени заболяванията на нервната система, органите на кръвообръщението и пикочо-половата система.

Направените анализи сочат и много висока честота на трудозагубите с временна нетрудоспособност за 2017 г..

Още по темата:

Сподели: