Държавните чиновници в областта вземат по-малко от половината от заплатите в IT-сектора и мобилните услуги

pixabay.com

Икономическите дейности с най-високо трудово възнаграждение през второто тримесечие на годината са в сферата на „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко-съобщения“. Средномесечната заплата в сектора е 2 852 лева. Тя е малко над два пъти по-висока от заплатата на държавните чиновници, чийто труд по правило е добре оценен. В нашата област в „Държавно управление“ вземат средно 1 199, или едва 40 на сто от най-високите заплати в IT-сектора и мобилните услуги.
На трета позиция в скалата на заплащането на наетите по трудов договор са работещите в  „Преработваща промишленост“ с 1 194 лева средна брутна месечна работна заплата.

За април т.г. в Габровска област тя е 1 092 лв., за май – 1 116 лв., и за юни – 1 117 лева. През второто тримесечие e била 1 108 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.6%. Икономическите дейности, в които има най-голямо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Строителство“. Намаление има  в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.
Средната заплата нараства с 11.9% спрямо същия период на 2018 г., като най-голямо e увеличението в  „Строителство“, „ Други дейности“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.
Най-нископлатени са били наетите лица в  „Административни и спомагателни дейности“ – 627 лева,  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 635 лева,  „Операции с недвижими имоти“ – 692 лева.
Спрямо същия период на предната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11.4%, а в частния – с 12.1%.

Още по темата:

Сподели: