Намаляват работещите, заплатата им пълзи нагоре

Снимка: pixabay.com

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. в област Габрово е  979 лв., за август – 962 лв., и за септември – 1 007 лева, съобщават от статистиката. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. в област Габрово намаляват с 600, или с 1.5%, спрямо края на юни 2018 г., като достигат 39.1 хиляди.

Най-голямо намаление има в дейностите „Строителство“ – с 35.7%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.4%, и в „Образование“ – с 2.5%. Най-голямо увеличение е регистрирано в  „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 28.9% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.3%.

В структурата на заетите лица  в областта най-голям е относителният дял на работещите в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.4% и 12.0%.

За една година работещите по трудов договор в областта са се увеличили с 300 човека, или с 0.9%.

Още по темата:

Сподели: