Нова индустриална зона ще свързва Севлиево и Габрово

Сред приоритетите на д-р Иван Иванов за развитието на община Севлиево през следващите четири години са:
– Нова индустриална зона между Севлиево и Габрово;
– Изграждане на улици, свързващи града със Северна индустриална зона (от двете страни на републикански път I-4), вкл. велоалея;
– Осигуряване на достъпност чрез рехабилитация на улици и въвеждане на енергийно ефективно осветление в индустриална зона „Изток“ и индустриалната зона по ул. “Мармарча“;
Публично-частни партньорства с бизнеса за бъдещи инвестиции в имоти общинска собственост.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Сподели: