Плакет за „Идеал Стандарт – Видима“ по повод 20-годишнината на завода за керамика

На официалното събитие на 22 октомври, посветено на 20-годишнината от откриването на завода за керамика, кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов връчи почетeн плакет на Ярослав Дончев – изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима“ и на Валентин Ганев – директор на завода за производство на санитарна керамика.

„Особено ми е приятно да споделя днес вашия празник – 20 успешни години на компанията в Севлиево. Показахте във времето, че можете много. Искам да изразя своята благодарност и за вашата обществена ангажираност – подпомагате общината във всички сфери като: здравеопазване, образование, култура, спорт. Искам от името на всички жители на общината да изкажа благодарност и на празника ви днес да ви пожелая да бъдете здрави и все така успешни!“

На събитието присъстваха Здравка Лалева, председател на Общинския съвет, представители от бизнес сдружението „Севлиево 21 век“, бизнес партньори и приятели на компанията.

„Тази дата е важна за нашата компания, за работещите в завода, за севлиевци. Тя е значима и за икономическото развитие на регион Севлиево и област Габрово“, заяви Ярослав Дончев, изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима“ в приветственото си слово. Той припомни, че изграждането на завода е станало възможно, благодарение на доказания професионализъм, ентусиазъм и увереност на екипа от завода за арматура. Само 4 години след джойнт венчъра с „Видима“ започват разговори за построяването на инвестиция на зелено на завод за производство на санитарна керамика. „Изграден за 11 месеца, в завода започва активно производство, което днес е пример за много други керамични заводи“, добави г-н Дончев. Той изрази своята благодарност за инвестицията, която не би била възможна без подкрепата и разбирането от страна на местната управа.

Директорът на завода за керамика – Валентин Ганев разказа за развитието на завода през тези 20 години – обновление, прилагане на най-добри практики в производството, безопасност и развитие на хората. „От създаването си до днес заводът е преминал през три етапа и навлизаме в четвъртия. Първият етап беше след построяване на завода до 2003 г. Тогава достигнахме самостоятелност на местния екип и произведохме с 13% повече от планираното. С това дойде моментът на отключване на потенциала на местния екип. Българският екип успя да разбере за един много кратък период спецификата на керамичното производство до такова ниво, че днес ние показваме на другите.  Вторият период е от 2004 до 2008 година. Тогава беше реализирано първото мащабно увеличение на капацитета. Тогава решението на компанията беше да инвестира, защото имаше нужда от допълнително производство на керамични продукти. 2006 година бяхме на ниво 2 700 000 изделия годишно производство. Така влязохме неусетно в третия период, когато започнахме прилагането на нови управленски практики при организацията на работа – промяна от участъкова към линейна организация, прилагайки принципите на Lean manufacturing в индустрията. Усвоихме новите по-трудни, по-браконосни, трудоемки модели, повишихме нашата ефективност. Достигнахме нива на ефективност, които не бяха демонстрирани в нашите сродни заводи. През този етап изградихме и по-гъвкав процес, за да може да реагираме в по-кратки срокове на динамичното търсене на нашите продукти от различните пазари. Този трети период приключва в момента и сега сме в преход към четвъртия етап, който ще ни изведе към по-мащабно прилагане на съвременни технологии за производство. Това са отливане под високо налягане на сложните изделия, роботизирано глазиране и използване на пълния потенциал на модела за поточната организация, и прилагайки съвременните технологии“.

След тържествената част всички гости преминаха на обиколка в завода, където видяха най-новите инвестиционни проекти, които го извеждат в четвъртия му период на развитие с прилагане на по-високи технологии в производството.

Още по темата:

Сподели: