Продължава тенденцията за намаляване на работещите по трудов договор в обастта

Снимка: pixabay.com

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 0.7 хил., или с 1.8%, спрямо края на септември 2018 г., като достигат 38.4 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в „Транспорт, складиране и пощи“ – с 18.2%, „Други дейности“ – с 11.6%, и в „Строителство“ – с 5.0%. Най-голямо увеличение има в  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 8.6% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 3.2%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в  „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 50.1 и 11.9%.

В края на декември 2018 г. в сравнение с края на декември 2017 г. наетите лица  намаляват с 0.7 хил., или с 1.9%. Най-голямо е намалението  в  „Строителство“ – с 33.0%, „Операции с недвижими имоти“ – с 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 11.0%.

Още по темата:

Сподели: