След Нова година заплатите падат, областта е на 7-мо място в страната

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. в област Габрово е 917 лв., за февруари – 925 лв., и за март – 955 лева, съобщават от статистиката. През първото тримесечие т.г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 3.1%., но нараства с 10.2% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Най-голямо намаление има в „Строителство” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”.

С най-високи заплати  през първото тримесечие на 2018 г., са в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Добивна промишленост” и „Държавно управление ”.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Строителство”, „Административни и спомагателни дейности ” и „Хотелиерство и ресторантьорство ”.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 10.5%, а в частния – със 10.0%.

В сравнение с останалите области в страната, по равнище на работна заплата област Габрово се нарежда на седмо място.

Снимка: pixabay.com

Още по темата:

Коментари

Сподели:

416 Comments - Write a Comment

  1. If you are interested to learn Web optimization methods then you have to read this piece of writing, I am sure you will obtain much more from this paragraph regarding Search engine optimization.

    Reply
  2. You have to waste less time to seek out your necessary topic on world-wide-web, since nowadays the searching methods of search engines are good. That’s why I fount this article at this place.

    Reply

Post Comment