С хиляда са се увеличили заетите в икономиката за 3 месеца от началото на годината

Националният статистически институт съобщи предварителни данни за наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2018 г. Те са се увеличили с хиляда, или с 2.6% спрямо края на декември 2017 г. и са 40 хил. и 200. Най-голямо е увеличението на заетите в  дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“, а най-голямо намаление – в „Операции с недвижими имоти“.

В сравнение с края на март 2017 г. най-много се увеличават работещите в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Строителство“. Намаляват тези в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Образование“.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 48.8%  и 11.7%.

Снимка: pixabay.com

Още по темата:

Сподели: