Тежки структурни проблеми на пазара на труда отчитат работодатели и синдикати

Снижава се официалната безработица през последните няколко години в областта. Равнището и към края на м. юни 2018 г. е 3,56 % (1 930 безработни лица), което е с 0,81 % по-ниско в сравнение с това към края на м.г., когато е било 4,37%. Членовете на Областния съвет по тристранно сътрудничество коментираха факторите, които влияят върху тази тенденция и отчетоха, че пазарът на труда продължава да се характеризира с редица тежки структурни проблеми по отношение на уязвимите групи.

Освен несъответствието на квалификацията на работната сила с изискваната на бизнеса, тревожи тенденция за увеличаването на загубилите или въобще не придобили трудови навици лица, десоциализираните, демотивираните, хората с функционална неграмотност. Има много примери за това, как хора, записали се в различни курсове за квалификация, категорично отказват да работят след това и дори не полагат минимални усилия, за да придобият нужните умения. Въпреки това работодателските организации са оповават на тезата, че всяко правило си има изключение. Един от добрите примери е Програмата за кариерно ориентиране на ученици, започнала през 2017-та година. Тя обединява различни институции и направления, а от тази учебна година разширява обхвата си, като включва и учениците от 6 и 7 клас.

Всеки от членовете на съвета ще предложи мерки в подкрепа на комплексните усилия на институциите за преодоляване на негативните тенденции.

Снимка:pixabay.com

Още по темата:

Сподели: