Колекция иманярски находки вкарва собственика им в съда

Окръжна прокуратура – Габрово е внесла в съда обвинителен акт срещу 53-годишен севлиевец, незаконно държал 91 археологически предмети – монети и накити, съобщават от там.

В жилището на  Тони К. на 16 януари тази година са открити повече от три броя археологически обекти, по смисъла на Закона за културното наследство – движими културни ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред по Закона за културното наследство и Наредбата за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности.

Монетите са Латинска имитация, Македония, Римска империя, Антична епоха, Византия, Солунска империя. Предметите са фрагменти от гривна, копчета, висулки, рами на тока, апликации, плочка от пръстен, фрагменти от обеца, коланен край, тока, апликация за колан или сбруя, елемент от конска сбруя, пръстени, част от фибула от антична и средновековна епоха. Стойността им е 3863 лв.

91-те археологически обекта, предмет на престъплението, ще бъдат отнети в полза на държавата.

Сподели: