Фермер от Добромирка застана пред съда – не си купил трактор с получените европари

Днес фермер от с. Добромирка се призна за виновен пред съда и получи условно наказание лишаване от свобода за използване на средства от европейски фондове не по предназначение.

В периода 23 юни 2010 г. – 17 май 2013 г. той получил финансови средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на 19 556,80 лева –  безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“, с които той трябвало да си купи трактор с прикачен инвентар за създаване на нови 18 дка орехови насаждения в с. Млечево.

Фермерът е осъден на 10 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 години. Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

Още по темата:

Сподели: